nr 2 Jan 2010

Nyhetsbrev från surolle.se

Kurser och slöjd! (to be followed in english)

2009 blev verkligen ett innehållsrikt år. Den stora resan gick till Nya Zeeland och en workshop kallad ”Collaborationz” där vi gjorde grejer tillsammans med formgivare och konsthantverkare som vi sedan sålde på auktion sista dagen. En rolig och inspirerande resa!

Efter att ha jobbat med Ebba von Wachenfeldt inför en gemensam utställning var jag med på en workshop i Harg kallad ”Konsten går åt skogen” tillsammans med norska, finska och svenska konsthantverkare och konstnärer. Under hösten hade jag föredrag i Slovakien, jobb i Tyskland, en helgkurs i Vitryssland, en workshop i Husby i Stockholm med Senegalesiska slöjdare, och två utställningar i Finland. I slutet av november toppade jag hösten med en berättarföreställning som turnerade i Västerbotten tillsammans med Camilla Caster och Pär Axelsson. Vi gör sju föreställningar i slutat av januari också. Kolla in orter och tider på hemsidan!

Så ni kan ju förstå att jullovet blev efterlängtat.

Till alla er som hört av sig om kurserna till sommaren så är nu alla kurser på Sätergläntan är inbokade. Bland nyheterna finns en fördjupning i alla täljgrepp som jag vet att flera efterfrågat. Här finns ju också möjlighet att fördjupa sig i en täljd föremålstyp man tänkt utveckla. Som ni vet delar jag gärna med mig av inspiration!

En nygammal kurs är stegestolen/pallen som jag första gången hade på Sätergläntan 1991 och som har fått många efterföljare. Nu var det ett tag sedan vi hade en offentlig kurs. Boka in 30 oktober tom 5 november redan nu.

SlöJD!

Parhastarliten-web En ny produkt är hästen Rimfaxe som ligger under HANDLA SLÖJD på hemsidan. (Klicka på länken) Bläddra ner på så hittar du den längst ned på sidan. Det är många som gillar den och för er som följer mig på Twitter och Facebook vet att den varit ute på omröstning. Det blev ganska jämt skägg mellan de olika modellerna "Purple" "Vitspik" "Redneck" "Blue Man" och "Svarte".

Bland de större jobben i vår kan räknas två offentliga utsmyckningar. En kyrkoutsmyckning på Tomtebo i Umeå och en annan på Barn 2 på Universitetssjukhuset i Umeå.


Glöm inte att prenumerera på nyheter på hemsidan via RSS.

Nu ser jag fram emot ett spännande och lovande 2010.

God fortsättning på det nya året till alla!

Newsletter follows in english:

2009 was indeed an eventful year. The big trip was to New Zealand with the workshop "Collaborationz". We did items together with designers and craftspeople, which we then sold at auction last day. A fun and inspiring experience!

After working with Ebba von Wachenfeldt before a collab exhibition, I was at a workshop in Harg called "Art goes woods" with the Norwegian, Finnish and Swedish craftsmen and artists. During the fall, I had lectures in Slovakia, classes in Germany, a weekend course in Belarus, a workshop in Husby, Stockholm with Senegalese craftsmen, and two exhibitions in Finland. In late November, I topped the autumn with a storytelling performance that toured in Västerbotten with Camilla Caster and Pär Axelsson. We are also doing seven performances at the end of January. Check out the places and times at my website!

So you can understand that Christmas break was overdue.

To all of you who have asked for classes this summer, now classes at Sätergläntan is planned. Amongst the news is a deepend carving grasp class I know that many have requested. Here you'll also find an opportunity to challenge yourselves in a carved items you want to develop. As you know, I am happy to share my inspiration, too!

An old-school class is the ladderback chair/stool, which I first taught at Sätergläntan 1991 and has had many followers. Now it was a while ago we had a public class. Book 30 October to November 5 right now.

Crafts!

A new product is the horse “Rimfaxe” below SHOP HANDICRAFT http://www.surolle.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=111 at home. Scroll down so you can find it in the bottom of the page. There are many who like it and for those of you who follow me on Twitter and Facebook knows that it has been out for a vote. It was still quite a beard between the various models, "Purple" "Vitspik" "Redneck" "Blue Man" and "Black".

Among the larger jobs can be counted in our two public embellishments. A church decoration at Tomtebo in Umeå and another at the University Hospital in Umeå.

Do not forget to subscribe to news on the home page via RSS.

My homepage is now updated and I´m wishing everyone an exciting and promising 2010!

 

Detta är ett nyhetsbrev från surolle.se du kan klicka på bilden ovan eller här LÄNK för att komma till sidan.
Vill du inte längre få mitt nyhetsbrev klicka på följande länk: [unsubscribe link]
Kontaktinfo  s u r o l l e

s u r o l l e
c/o Jögge Sundqvist
Kasamark 142 S-905 86 Umeå
Telefon 090-14 72 02 Mobil 070-694 89 08

Copyright © 2009 s u r o l l e. Alla rättigheter reserverade.
® surolle är registrerad hos patentverket.