Mars 2013

Om du har svårt att läsa det här nyhetsbrevet Klicka här

 s u r o l l e

Nyhetsbrev Mars månad 2013
Månaderna rullar snabbt, vintern är inne i sin härligaste tid, ljuset mot snövidderna blixtrar vederkvickande i ögonen.

KURSER
Mina kurser till sommaren blir på Sätergläntan. Veckan efter midsommar heter den "Tälj för kök och trädgård" och utgår ifrån den nya boken på Hemslöjdens förlag. Perfekt för både nybörjare och redan vana slöjdare.

En nyhet är kursen "Magiska askar" där vi undersöker alla typer av små askar med spännande låsningar och utnyttjande av gradslåar. Skuret med magiska mönsterskärningar. Den går från 3 - 7 aug från lördag till onsdag.

Efter det blir det TÄLJFEST på Sätergläntan den 9 - 11 Aug, en internationell festival om täljning med över 30 medverkande! Givetvis bidrar jag med en workshop på söndagen. Ett måste för alla täljare. Boka in redan nu, skicka ett mail till taljfest@saterglantan.se


NY SlöJD!
De större jobben över vintern har varit två offentliga utsmyckningar.
En kyrkoutsmyckning på Ålidhemskyrkan i Umeå i form av tre Tranströmerpoem skurna på stora ordtavlor i lind. Vilken ära att skära Tranströmer! Här visade av Lisa Tegby:

Ordtavlor-Transtromercitat-

Den andra utsmyckningen är på Barnhjärtmottagningen på Universitetssjukhuset i Umeå. Den består av fyra objekt som jag lägger upp på min hemsida under April. Trädet "Windla" med sina fyra lifssnurror RA, Fogelmann, TankTänk och Icket var grymt rolig att göra, riktigt utvecklande. Och tänk, att efter trettio års isärtagande av träd få bygga ett nytt!

Jag har också utformat Sara Lidman-priset som delas ut på Sara-dagen i Umeå den 23 mars på Bildmuséet, Flexhallen kl 13-16. Nyfikna? Ni är varmt välkomna!

UTSTÄLLNING Dalslands Konstmuseum   18 Maj - 7 Juli 2013.
Tillsammans med hästarna Rimfaxe, LitteRäven, Vitterorrarna och andra skulpturer och figurer befolkar jag utställningen Trädkroppen och de Rotlösa med ett antal unika stolar gjorda ur krokvuxna ämnen. Jag samlar också ihop ordtavlor och folkkonstnärliga trädreliefer på temat förgänglighet och existens.

LitteRäven.    Litterav-web

Länkar till kurser och utställning finns på hemsidan www.surolle.se
Hey Ho.
Allt väl från  s u r o l l e !


Newsletter follows in english:

Newsletter March month 2013
Months are rolling fast, winter are in its most glorious time. Tthe light is reflecting snow, flashes back, refreshing my creative eyes.

My courses this summer will be on Sätergläntan.
The week after midsummer is called the "Carve for kitchen and garden" and is based on the new book at publisher Hemslöjden. Perfect for both beginners and experienced woodworkers.
A new course is "Magic Boxes" where we examine all kinds of small boxes with the use of sliding bewels as lockers in combination with magic carved patterns. It runs 3 to 7 August from Saturday to Wednesday.

After that, it´s Täljfest at Sätergläntan on August 9 to 11. An international festival of carving with over 30 skilled woodworkers having workshops, demonstrations and lectures. Of course, I contribute with a workshop on Sunday. A must for all numerators. Book it now and send an email to taljfest@saterglantan.se

NEW craft!
The larger work during winter has been two public art. A church decorations at Ålidhem Church in Umeå in the form of three Tranströmer poem carved on large word pictures.
What an honor to cut the famous poet Tomas Tranströmer!

See pic above.

The second adornment is the Children's Heart Clinic at the University Hospital in Umeå. It consists four items that I will post on my website in April. The tree "Windla" with its four "life-whirligigs": RA Fogel Mann, Think Tank and Never! was awesome fun to do, renewal and imagine that I´m after thirty years of dismantling trees finally build a new one!

I have also designed Sara Lidman Prize awarded at the Sara-day in Umeå March 23 at Bildmuseet. Curious? You are very welcome!

EXHIBITION Dalslands Art Museum May 18 to July 7 2013.
Along with the horses Rimfaxe, the LitteratureFox, the Vittergrouse and other sculptures and figurines I populate the exhibition Trees body and the Uprooted (strange translation...) with a number of unique chairs made from crooked birch. Also there is word pictures and folk art tree reliefs on the theme of transience and existence.

All well from
s u r o l l e !

x
Vill du inte längre få mitt nyhetsbrev?
Copyright © 2012 s u r o l l e. Alla rättigheter reserverade