Wille DVD

Om du har svårt att läsa det här nyhetsbrevet Klicka här
 
 
 

 s u r o l l e

 
 

DVD Skeden, skålen & kniven - Slöjdare Wille Sundqvist.

Släppdatum 31 januari 2014

I höst har jag producerat en film om min far. Världspremiären blir på invigningen av kulturhuvudstadsåret
fredagen den 31 jan 2014. Kl 18:30.

Bio Abelli, Västerbottens Museum, Umeå.

En halvtimme efter att kronprinsesessan VICTORIA inviger SUNE JONSSON CENTRUM FÖR DOKUMENTÄRFOTOGRAFI

Omslag-Web

En traditionsbärare

Wille Sundqvist, Högland, är en slöjdare i en djup Västerbottnisk slöjdtradition. Willes traditionellt slöjdade skedar och slevar, hans råsvarvade skålar och det pedagogiska arbete han utfört genom sina böcker har gjort honom känd både för en nationell och internationell publik. Sedan tidigt 60-tal har Wille verkat för att sprida den genuina svenska träslöjdstraditionen och förmedla sitt slöjd-kunnande genom böcker, kurser, skrifter och internationella resor. Hans formspråk och slöjdmetoder har under 50 år inspirerat många slöjdintresserade.

Om filmen

I filmen visar Wille hur han tillverkar en slev ur ett rått ämne, från att fälla trädet i skogen till färdig dekorerad och inoljad slev. Han svarvar en stor skål ur ett rått björkämne, skär in en text på den och delar med sig av sin livshistoria - från hästen som han gjorde i 12-årsåldern till möten med både möbelformgivaren Carl Malmsten och den amerikanske folklivsforskaren Bill Coperthwaite.

Här visas ovanliga täljgrepp och den mycket gamla skär-svarvningstekniken i rått virke och det ingår också en kort instruktion i hur du slipar kniven, hur du linoljar och dekorerar det som slöjdats.

Willes generösa framtoning att vilja dela med sig av sina speciella slöjdkunskaper gör honom till en god pedagog. Hans inställning till vardagliga föremål - som till exempel hur han reflekterar över att äta tyst med en träsked - speglar en livsfilosofi och kontemplation som bara han kan sätta ord på. Wille Sundqvist är 87 år när filmen spelas in.

Sommaren 2012 väckte  Drew Langsner på Country Workshops i North Carolina, USA idén om att göra en film av min far Wille Sundqvists livsverk. Genom stöd från Nämnden för hemslöjdfrågor, via privata donationer och på crowd-funding plattformen Kickstarter kunde jag realisera inspelningen.

I min egenskap som producent för filmen och som professionell slöjdare såg jag ett behov hos en ung publik att möta en genuin traditionsbärare.

Att slöjda är en energisnål produktionsmetod i lokala material som ger användbara föremål till den som  tillverkar dem. Till skillnad från dagens kommersiella värld finns det i slöjden en producent och en konsument i en och samma produkt. Det är ett genuint förhållningssätt sprunget ur ett samhälle baserat på självhushållning som de skandinaviska slöjdtraditionerna representerar. Generationers kunskaper som i vårt västerländska samhälle dött ut. Den kunskapen är återigen brännande aktuell i den intensiva miljödebatten om ett hållbart samhälle. Jag hoppas att den här filmen kan göra skillnad.

Producent Slöjdare Jögge Sundqvist dec 2013.

Längd                   71 min
Språk                   Svenska. Engelska.
Produktion            s u r o l l e  c/o Jögge Sundqvist                            Bautafilm

FILMEN KAN FÖRHANDSBESTÄLLAS VIA mail jogge@surolle.se

295:- + porto.

 
 
Vill du inte längre få mitt nyhetsbrev?
Copyright © 2012 s u r o l l e. Alla rättigheter reserverade