In English eng_flag ..

HEM / OM SUROLLE

Jostein-2015-2Jag är professionell slöjdare som har arbetat halvtid med slöjd sedan 1985. Sedan 1999 har jag slöjden som heltid. Jag arbetar med förkärlek i rått och torrt trä med handverktyg och tillverkar målade pallar, stolar, knivar, skåp, skedar och tråg, tavletter, skulpturer, ordtavlor, mm. Mina influeser kommer från den svenska självhushållningsslöjden och folkkonsten från 16- 1700 talet. Jag har slöjdat sedan barnsben och är skolad av min far Wille i användandet av kniv och yxa.
Kallar mig s u r o l l e , ett slags folkkonstnärligt alter ego.
Är int oslög. Med händerna fulla är jag rik.

Utbildad på Slöjdlinjen Vindelns Folkhögskola 1982 -84.

Undervisar i slöjd, föreläser och leder workshops i Europa och USA sedan 1985.

 


Inköpt av:
Statens Konstråd
Nordiska Museet
Röhsska museet
Svenska Kyrkan
Västerbottens Landsting
Umeå Kommun
Vännäs Kommun
Umeå Universitetsbibliotek
Swedavia Umeå Airport
Thailändska Kungahuset
Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund
Västerbottens Museum

Media:
SVT 2 och SVT1 26 st slöjdkurser UR-akademien.

Bok ”Slöjda i trä” Natur och Kultur
Bok "Tälj för kök och trädgård!" 2012
DVD 4 delar. Danske Idésällskapet.
Sommarpratare i P1 2015

För tillgång till pressrum med nedladdningsbara bilder och specialinformation inför utställningar mm kontakta Jögge Sundqvist.

 
Copyright © 2012  s u r o l l e.  Alla rättigheter reserverade