In English eng_flag ..

HEM / OM SUROLLE / Blogg

Sara Lidman-skåpet.
SaraLidmanskap

Skåpet är tillverkat i furu och gradat och zinkat. Självfallet handhyvlat och skuret för hand som med allt jag gör. Dörrarna är i lind för att vara lätta skära i. Linden är lite mjuk men så pass formstabil att ett brett stycke inte behöver en gradslå för att inte slå sig. Vredet är i form av en flyende hare. Vred-hare

Kolonnen på ena dörrstycket illustrerar den västerbottniska portalen. Smidet är ritat av mig, beställt och utfört av Per Alnaeus i Kilafors. Den undre tandsnittslisten har jag länge velat ha med i någon form och här passsade den väl in. Krön och lister är fastnarade med utkluvna fyrkantiga björkdymlingar.

Texten "Granen visste det hela - vad alltihopet handlade om" är ett citat som inte bara finns i en kortnovell som heter "Före ordet" i tidskriften Provinsfrån 1994 utan även i artikelboken "Och trädet svarade" från 1988. Där finns historien med Saras kärlekshistoria med granen.
Man hör verkligen hennes sätt att uttala den meningen. På något outgrundligt sätt förstår man också vad hon talar om, speciellt när modern DNA-forskning kommit fram att granen är mer genetisk komplex än människan.

Skåpet är en privat beställning där kunden föreslog texten av Sara Lidman. Det var med glädje jag gjorde föreslog och utförde beställningen eftersom jag tycker att hon är en av det bästa norrlänska författarna genom tiderna. Sedan 1998 har jag sparat en tidningsartikel i verkstaden som jag tycker uttrycker hennes rakryggade politiska sammhällsengagemang så bra: Den handlar bl a om att Täby kommun klagar över att de måste underhålla fattiga kommuner i Norrland. Hon säger - "det är så skamligt så man blir alldeles grön! ...De har ju tagit skogen och arbetskraften för ingenting"

text


Tidningsartikel72dpi
Saraängeln som kröner skåpet fick en utstrålande frisyr som illustrerar att hennes aura fortfarande lever och brinner hos oss alla som läser henne. Hon har en självklar humanistisk livshållning och en närhet till de enkelt levande men komplexa romankaraktärerna. Jag behövde bara kasta en snabb blick på artikelbilden när jag skissade, så var ängeln klar. Sprungen ur henne själv.


Narbild-sara

Idag känns det som en ynnest att ha träffat henne personligen, jag tror första gången var i början av 80-talet. Hon kände till mig och min far Wille och visste att vi slöjdade i den västerbottniska slöjdtraditionen. Det gjorde mig både stolt och glad och stärkte slöjdaridentiteten.

Prisutdelning av Olof Högberg-plaketten.
Norrlandsförbundets motivering för hedersbelöningen lyder;
"Jögge Sundqvist är slöjdare i tionde generationen och dessutom konsthantverkare. I sin slöjd blandare han traditioenll form med nutida uttryck. han kommunicerar sin slöjd i den offentliga miljön, ett möte som inspirerar och river murar mellan kulturformer. Han är en budbärare och ambadassadör som sprider kunskap om slöjden, både praktiskt genom sitt slöjdande och teoretiskt genom föreläsningar och undervisning över hela världen. För en framstående kulturell gärning tilldelas Jögge Sundqvist Norrlandsförbundets hedersbelöning Olof Högberg-plaketten för Västerbottens län 2010."
SurOlle_prisutdelning-035
Prisutdelning skedde i fullmäktige i Umeå den 12 dec 2010. Ett inledande tal av flygplatschefen Karin Larsson-Tängdén följdes av ett tacktal av undertecknad där jag sa att priset inte bara var till mig utan också till de slöjdare, bl a min far Wille som förvaltat och till hemslöjdsorganisationen SHR som bevarat slöjdkulturen ända sedan industrialismen börjat slå ut självhushållet.

Jag är otroligt tacksam. Det är inte var dag man får vara i samma sällskap som andra berömdheter som fått priset; Foppa, Bodil Malmsten, Lisa Miskowsky, Kerstin Ekman, Sahara Hotnights, P-O Enqvist, Helen Sjöholm, Peter Stormare och för att inte tala om IFK Umeå Damfotbollsklubb!

Och vem var han? Olof Högberg (1855-1932) föddes i ångermanländska Högsjö, studerade på gymnasiet i Härnösand och vid universitetet i Uppsala och verkade som lärare, journalist och författare. Han var med om att bilda den liberala föreningen Verdandi i Uppsala på 1880-talet. Han debuterade med "Den stora vreden" 1906 efter att ha vunnit tidskriften Iduns romanpristävling, en debut som skakade om det litterära Sverige. Senare utgav han också bl. a. romantrilogin "Från Norrlands sista halvsekel". På eget bevåg gav han ut en matematisk avhandling om trekropparproblemet, tryckt på franska.

År 1906 bosatte han sig i Njurunda, och bodde från 1911 till sin död 1932 i den egna gården Finnkyrka vid Nolbykullens fot. År 1921 fick han De Nios pris, och fick möjlighet att under vinterhalvåret bo på Sigtunastiftelsens gästhem. Hans sista opublicerade roman, "Kapten Nimrod", anknyter till science fiction och skildrar ett utopiskt samhälle på planeten Venus.
SurOlle_prisutdelning-029b
ja, detta var kul. Ett stort tack!

Om altaret i Sjöfruskolan, Umeå.

Att göra en kyrklig utsmyckning har sedan länge varit en dröm och längtan. Tidigt, under mina studier med papper, penna och kamera av den folkliga slöjden kom insikten till mig om att den folkliga slöjden alltid influerats av kyrklig interiör, att slöjdare under högmässan hämtat förlagor till bilder, mönster och renässansgesismer. Speciellt de illustrationer som fanns i figurbibeln från medeltid, med dess naivistiska men tydliga bildspråk och fostrande bildestetik. Det här var innan svenska kyrkan skaffade nationella arkitekter vid slutet av 1700-talet, när man anlitade lokala slöjdare och hantverkare för utsmyckning av kyrkan. Utifrån den illustrerade bibeln tolkades änglar, smådjävlar, trumpeter, mystiska djur, fåglar, och bibliska sekvenser.

Men mitt intresset för den bibliska folkkonstnärliga illustrationerna har aldrig blommat fullt ut. Inte förrän nu inför utsmyckningen av Sjöfruskolans kykorum. Mitt uppdrag blev att göra ett mobilt altare med krafttorn och kors. Dessutom tre stycken ljusskepp med genomsiktig spant som svä

Finsk-kyrka

var över både skolelevers och kyrkobesökares själabryderier.

Altaret

Altaret är inspirerat av ett norskt kistebord från 1400-talet som har ett utrymme för förvaring under bordskivan. I original med drakhuvuden, men den fornnordiska estetiken gjorde kyrkan upp med redan på tusentalet så det kändes inte aktuellt att försöka återinföra den 2010... Den tunga konstruktionen med ingradade benbrädor och intappade sidostycken blev en bra motvikt till den enorma lokalen med ljusinsläpp under det 10 meter höga taket och med gradänger i kortänden att sitta på. Eftersom den skulle vara flyttbar, mobil, försågs den med små rullhjul under de breda benbrädorna för att tas fram vid gudstjänst.

Altare2396bra-liten

Den sida som vänds mot betraktaren har två änglar skurna i relief med inskriptioneinrin INRI som är en akronym för "Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum", Jesus från Nasaret, judarnas konung.

alt

 

I mitten finns en portal med två dörrar in till utrymmet under bordskivan för att kunna förvara kyrkliga accessoarer. Den pryds med livstulpanen Windla som med sin obändiga livskraft bevisar det eviga livets härlighet. Smidet i gångjärnen är tillverkat av Mikael Maasing efter ritning. Smidet är aningen överdimensionerat för att förstärka portalens tyngd.Portal

Sidorna flankeras av två änglar, den ena vinkar ett varmt välkomnande ”till publiken” och den andra har en resolut och krävande hållning, en uppsyn man kan tolka lite som man vill, men för mig säger den; "Vad ÄR själva meningen, egentligen"

hejangel

Korset är till sin utformning nära besläktat med solkorset som är en cirkel med ett inneslutet plustecken, ett kors. Den övre halvan symboliserar luft och eld medan de nedre halvorna står för jord och vatten enligt etnologen Walker. solkorsCirkeln kan vara ett hjul i rullning eller symbolisera solen eller månen. Symbolen har samband med fruktbarhet och religiösa ritualer samtidigt som den har en skyddande verkan. Inom folkkonsten står korsets två riktningar bl a för växandet på två plan, både andligt och rationellt. Den lodräta linjen sågs som kontakten med det himmelska och andliga och den vågräta för det jordiska och rationella. I norden återfinns solkorset från bronsåldern 1500 - 500 f. Kr. När kristendomen kom fick solkorset ett nytt innehåll. När en kyrka blev invigd målade man eller högg man solkorset i på väggen till kyrkan för att visa att detta var Jesus egendom och att demonerna skulle hålla sig borta. Det verkade passande nu när kyrkan fanns innesluten i en skola.

 

KraftpelareKrafttornen är inspirerade av den trolovningscermoni som var vanlig hos allmogen under 16 - 1800 talet. Frieriet skulle slutligt förseglas med en gåva i form av ett textilt redskap. I det här fallet rör det sig om rockhuvudet som sitter på spinnrocken. Där fästs lintågarna för att kunna spinnas till en tråd. Ofta blev de rikt dekorerade med symboler, genombrutna dekorer och målade med kraftfulla färger för att imponera på den blivande bruden. I det här sammanhanget ser jag dem som krafttorn, ett slags polariserade kraftfält som likt moderna mobilmaster sänder ut energi till människor. Här finns kvinnligt, manligt, besvärjelser, önskningar, och förhoppningar, kort sagt tro, hopp och kärlek inskuret.

Om färgerna.

Den vita basen med svarta fragment ärdet godas balans mot det onda svarta, båda naturliga delar av livets väsen. Som kontrast tillförs djupt mörkblå, miloriblå, det tröstlösa melankoliska som botten i kors och kraftpelare. Det röda, blodet och det gröna, fotosyntesens blodsfärg, och ljusblått för himmel, sedan guld i centrala detaljer för det gudomligt högsinnet.

Ljusbärarna "Pråmen"

Som pråmar ska de stäva genom det vatten som flyter i  vuxenlivets vedermödor och ge förtröstan och tillit till en ung betraktare. De tre ljusbärarna är inspirerade av votivskeppen som ofta hänger i bönekapell efter norrlandskusten. De blir kontaktskapande metaforer med andra världar. materialet i ljusbärarna är krokvuxen björk från Klimpfjäll, (Tack Gunnar och Eva). Jag tog 180 ämnen med rätt böj för att uppnå största möjliga styrka. Ljushållarna är specialgjorda för ändamålet och tilvverkade av trycksvarvad mässing. De ska monteras i mars 2011. Den fina bilden är tagen av Peter Garpefjäll, Umeå. Jogge-m-pramen
Avslutningsvis vill jag varmt tacka kyrkoherde Lisa Tegby i Ålidhems församling. Utan hennes stöd och uppmuntran hade detta inte blivit av. Dessutom var det vansinnigt roligt att träffa Biskopen i Luleå Stift, Hans Stiglund som uttryckte sin förtjusning över altaret.Biskop-Hans-Stiglund-m-suro

Ge-fagelns-ro-2

Majbön

Ge mig din ro

du vida majlandskap som vilar

med fågelvikar och med fält som gror

i denna middagssol som genom strömoln silar

Ge mig din ro

som är svanens vita blomma

utslaget skön på vassens gula bo.

Ge fågelns enkla ro åt timmar som gå tomma.

 

Ge mig din ro

du ljusa majlandskap med ängar

där spoven drillar, årets skördar gro

vid livets trygga brus ur gamla ekars strängar.

 

Einar Malm

Senaste nytt från Sol City och Vitterorrarnas rike.Den-blafargade-pojken-web

Det här mailet kommer från förskollärare Anna som arbetar på förskolan ”Solen” i Sävar där min konstnärliga utsmyckning ”Skrönan om Ninja-Lina och Ziggy” och om deras världar Sol City och Vitterorrarnas rike.

”Drakarna Yggdrawulf och Yggdra la ett ägg inne på småbarnsavdelningen på ”Västan”. I väntan på att ägget skulle kläckas fick varje barn av grenar tillverka sin egen drake. Dessa drakar fick under en högtidlig ceremoni flytta in i "Drakebo" som vi byggt ute på vår altan.

 

Lagom till 1:a advent kläcktes ägget och draYggrawulfken "Kraken" fick se dagens ljus. Kraken är med oss på samlingarna och spexar för oss. Vi har också inrett en "drakens sagogrotta" där vi sitter och myser med
våra sagor och sägner.
LivstradetWindla-web

4-åringarna (kottegruppen) har under hösten inmutat ett område i skogen och skapat oss ett eget "Windla” en björk som vi dekorerat på olika sätt. Ursprungligen är det livsträdet i triptyken ”Sol City”. Under Windla byggde vi fängelset med lokatten Dyna i (spännande, spännande), men vi tyckte att detta med hennes brott mot rådet kändes lite krångligt, så vi frågade barnen varför Dyna satt i fängelse. De var rörande överens om att hon
måste ha bitit Yggdrawulf i baken och Ninja-Lina och lejonet Zebelon satte henne då i fängelset.

Varje vecka när vi kom dit fick hon lära sig hur man är en bra kompis, och till slut hade hon lärt sin läxa och fick slippa ut. Windla bjuder oss på en liten "styrketår" varje gång vi besöker henne, lite äppeljuice i en fingerborg. Dessa droppar ger oss kärlek och kraft så att vi kan leka hela dagen.

Höstens första frost orsakades av ”Fucklorna”, Fucklorna-Zebelon-webså den morgonen när vi kom till Windla satt Dyna (en utklädd Chatarina) alldeles vettskrämd vid vindskyddet. Barnen fick trösta henne och ropa på Zebelon och
Vitterorrarna, så att Dyna inte skulle känna sig ensam.

Under våren hoppas vi att vi får träffa både Ninja-Lina och Ziggy. Kanske till och med att det blir bröllop innan sommarlovet...

Dessutom har jag, tillsammans med barnen, försökt snida en stor drake av en gren från skogen. Vi bestämde att det skulle bli en kusin till Yggdrawulf och barnen har döpt den till "Väder". Jag såg att du kommit ut med en bok om snidande, den skulle jag nog behöva...

Som du ser försöker vi förvalta ditt fantastiska konstverk, och jag lobbar bland mina kollegor att dyka in i denna spännande värld. Sköt om dig och hoppas vi hörs! / Anna på Solen”

Det här är en seger för den funktionella konsten och för skickligt förskolearbete, inget kan göra mig lyckligare än att höra den här historien!Vitterorrarnas-Rike-web

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Copyright © 2012  s u r o l l e.  Alla rättigheter reserverade