In English eng_flag ..

HEM / OM SUROLLE / Blogg / Barnhjärtmottagningen

Fyra konstnärliga utsmyckningar.

Barnhjärtmottagningen, Umeå Universitetssjukhus.

Mars 2013

Under den snörika vintern 2012 och 2013 har jag arbetat med fyra större objekt till
Barnhjärtmottagningen.
Det har varit en bra dialog och ett fint samarbete med en entusiastisk personal.
En av poängerna med utsmyckningen har varit att neutralisera sjukhusmiljön och
få barn och föräldrar att coola ner inför beöket. De mäter ju hjärtfrekvenser, typ...
Efter många års slöjdande dras mitt utryck mer och mer mot det berättande och skulpturala.
Mytiska sammanhang nära det fantasmagoriska, som triggar känslan av det finns andra världar
befolkade med figurer som speglar vår upplevelse av varandra och vår tid.

tambursate6002

En personligt välkommande sittmöbel för en vuxen och tre små. Här kan besökarna hänga
av sig kläderna på Tambursätets träd, grenhängare eller pinnlist och sätta sig en stund.
Med överseende av den lilla prinsessan Isa.

Material. Sits: Övergrov furu. Ryggbrickor: Krokvuxen björk. Ben: Björk och rönn.
tåndare och grenhängare: Björk. Pinnlist och liten grenhängare: Björk

heldorr6990

Tittskåpsdörrar Relieferna "Indianhjärtat, hästen Rimfaxe, Livsträdet och Besvärjelsen"

En liten berättelse om styrka, mod och kärlek. Hästen Rimfaxe stegrar sig för naturens rätt
till att leva fri från civilisationens påverkan, de små röda svenska stugorna seglar ut i rymden.
Indianhjärtat pulserar kraftfullt i kosmos.
Så här ritade Ojibwa-indianerna sina hjärtan och skrev i sin poesi:
"Jag lever av den klara rymden".
Livsträdet Windlas kusin Heloa blommar i glesbygden.
Besvärjelsekorset reflekterar och får dina innersta önskningar att gnistra i sina fyrställda hjärtan.

Material:
Övergrov lind. Skuret i ett stycke med kniv och bildhuggarjärn.

Windla6998

Skulptur "Livssträdet Windla & Lifssnurrorna"

Livsträdet är en central livssymbol i den folkliga skandinaviska slöjden men också
hosmånga andra folkslag, i Främre Orienten och hos mayafolket i Centralamerika.
Här heter det Windla och är en symbol för stammen på vilken människan är fäst och
längs vilken den positiva och negativa livsströmmen stiger upp och ned.
Läkandet äger rum genom livsträdet som står i nära förbindelse med de andligt
betydelsefulla organen i människokroppen. Livsträdets vibrationer förändrar
människan och gör henne till ett själsväsen. På hennes grenar leker konstiga
väsen och figurer.
Lifvssnurrorna som befolkar Windla är:

"RY" - Den hornbeprydd ängeln som vakar över lifsträdet och sänder ut goda
fina tankar. RY är en förkortning för Ryot som betyder Indisk bonde eftersom
hen i tidigare liv var just en mycket klok sådan.

ry6894
"Fogelmann" - Dansar mest omkring, studsar hit och dit, ivrig av lifslust och
över hur kul allting är.

"Aldrigilivet" - Alltid motvalls. I protest mot allt och alla, innerst inne alldeles
för snäll.

"TänkTank" - Filosofiskt lagd tänkare som fyller hufvudet med alldeles för mycket -
och så började det växa på höjden.

Material: Lind, björk, och furu.

Skulptur "Harsprånget"

Den sittvänliga haren rusar fram mot moroten i Livsträdet, entusiastisk över hur
allting kan ta fart och lyfta. Hans päls är en magiskt elektrisk päls som skimrar och sprakar.

Material: Lind, furu, och björk.

hare

Fler bilder finns under Utsmyckningar/Umeå Universitetssjukhus/Barnhjärtmottagningen.

Det här var en av de roligare utsmyckningarna jag gjort. Utmanande och utvecklande.
Vi har invigning den 24 april kl 10.00. Välkomna!

Copyright © 2012  s u r o l l e.  Alla rättigheter reserverade