In English eng_flag ..

HEM / OM SUROLLE / Meriter / Föredragshållare
Föredragshållare

Ett hundratal föreläsningar om slöjd, folkkonst och trätraditioner samt inspirationsföreläsningar för studerande på slöjdutbildningar och formgivningsskolor.

Uppdragsgivare (i urval)
Estetiska institutionen, Umeå Universitet. Robertsfors konstförening.  Ung företagsamhet. Trätek, Skellefteå.  SHKS, Oslo, Nordisk Kunstners Center, Dale i Dalsåsen, Norge. Spräckseminarium, Nääs, Göteborg. Furniture society, Philadelphia Congress. USA.  American-Swedish institute, Minneapolis. USA.  Luther College, Decorah, Iowa. USA, (A Gerhard Marx lecture.) Sjunde Folkkonstsymposiet, Nordiska Museet Stockholm. SLU, Umeå. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Stockholm. Röhhska Museet, Göteborg. Åbolands hantverk, Åbo Finland.

Copyright © 2012  s u r o l l e.  Alla rättigheter reserverade