In English eng_flag ..

HEM / OM SUROLLE / Meriter / Workshops
Workshops

Deltagit i:
2001 "Collaboration". Emma Lake. Saskatchewan
2009 "Collaborationz". Mc Gregors Bay. New Zealand.
2009 "Konsten går åt skogen" Järnboden i Harg

Varit workshopledare för:
1996 Wood 96. Nääs Göteborg
1998 Wood 98. Genk Belgien
2001 Wood 01. NKD Konstnärscenter Dalsåsen.Norge
2003 SHKS      NKD Konstnärscenter Dalsåsen. Norge
2005 KHIO      NKD Konstnärscenter Dalsåsen. Norge
2004 SHR        Slöjdruta #1 Skansen, Stockholm
2007 KHIO      NKD Konstnärscenter i Dalsåsen. Norge


Copyright © 2012  s u r o l l e.  Alla rättigheter reserverade