In English eng_flag ..

Barnhjärtmottagningen

BESKRIVNING

Redan efter att ha passerat dörrarna på Barnhjärtmottagningen på Umeå Universitetssjukhus möts besökarna av en personligt välkommande sittmöbel för en vuxen och tre små. Här kan man hänga av sig kläderna på "Tambursätets" träd, grenhängare eller pinnlist och sätta sig en stund. På dörrarna till "Tittskåpet" visas fyra reliefer som rymmer en liten berättelse om styrka, mod och kärlek. I väggskulpturen "Livsträdet Windla & Lifssnurrorna" kan besökaren snurra på små figurer på grenarna och känna den prunkande energin från livssträdet Windla. Skulpturen "Harsprånget" i slutet av korridoren rusar fram i ett glädjeskutt mot den mötande patienten.
I objekten har jag strävat efter ett genomgående folkkonstnärligt och slöjdat tilltal för att både barn och föräldrar snabbt ska känna sig välkomna till lokaler och personal.


.
MATERIAL
Lind. Björk.Furu
MÅTT
YTBEHANDLING
Konstnärslinoljefärg
PRIS
150 000 kr